פרופ' קובי מצר, בדברי הקדמה להרצאה המרכזית, במסגרת הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, אוניברסיטת בר-אילן, 12 בדצמבר 2012.