גימלאים

חברי סגל שפרשו לגמלאות

שם תחום מחקר
יעקב אינטרטור
משה מנדלבאום כלכלת ישראל
ד"ר דרורה קרוטקין דרורה קרוטקין Decision Making
שמעון רוזביץ
יובל שילוני ביטוח, כלכלת אי-ודאות, איגוד תעשייתי
פרופ' חבר אברהם שניצר אברהם שניצר Comparative Economics, Gambling, Sportometrics, Behavioral Finance, Trade with Inside Info