קול קורא - השתתפות במימון נסיעה לכנס/ השתלמות בחו"ל לתלמידות תואר שני עם תזה ותואר שלישי