שעות סגירת הספרייה בחנוכה ובצום י' בטבת

לידיעת הסטודטים, החל מיום ראשון, כ"ד בכסלו (2.12.18) ועד יום ראשון, א' בטבת (9.12.18)

הספריה תיסגר

בשעה 45: 15

 

צום עשרה בטבת

ביום שלישי, י' בטבת, 18.12.18,

תיסגר הספרייה בשעה 16:00