שינוי מקום קבוע בקורס תורת המחירים א' 66-213-03/04 של ד"ר גבי גייר

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס תורת המחירים א' 66-213-03/04 של ד"ר גבי גייר,

חל שינוי קבוע במיקום השיעורים בקורס, והם יתקיימו בימי שני, בין השעות 15:00-17:00,

בבניין 604 חדר 101. ביום ראשון, בין השעות 11:00-13:00 ההרצאה תתקיים כרגיל בבניין

604 חדר 61.