שינוי מועד ומיקום קבועים בקורס תאוריה מוניטרית מ.א 66-829-01 של פרופ' דניאל לוי

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס תאוריה מוניטרית מ.א 66-829-01 של פרופ' דניאל לוי,

חל שינוי קבוע במועד ובמיקום הקורס, והוא יתקיים בסמסטר א', ימי שני, בין השעות

18:00-20:00, בבניין 605 חדר 14.

הקורס פתוח לסטודנטים מתואר שני בכל המסלולים.