מיקום הקורס סקירת מחקרים 66-340-01/02 של ד"ר נעמי פרידמן סוקולר

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס סקירת מחקרים 66-340-01/02 של ד"ר נעמי פרידמן סוקולר,

בתאריכים: 29.10.18; 10.12.18 ו- 17.12.18, השיעור בקורס יתקיים בבניין 504, קומה ראשונה

חדר 111 (מעבדת המחשבים) בין השעות 16:00-18:30.