התנדבות בארגון פעמונים

לפרטים על ההתנדבות בארגון פעמונים, ניתן לצפות בפלאייר.

לפרטים נוספים ניתן למלא ולשלוח את הטופס המצורף.