שינוי מועד הקורס ענייני דיומא 66-503-01 של פרופ' אליס ברזיס

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס ענייני דיומא בכלכלה 66-503-01,

הקורס משובץ כעת בסמסטר ב' בימי רביעי, בין השעות 12:00-14:00,

עודכן שינוי קבוע במועד הקורס והוא יתקיים בסמסטר ב', בימי שני בין

השעות 13:00-15:00.
 

מי שמעוניין להישאר בקורס במועדו החדש, אין צורך לעשות דבר.
מי שמעוניין להירשם לקורס אחר בעקבות השינוי, או אם המועד החדש חופף לקורס אחר,
ניתן לשנות את הרישום בתקופת השינויים (עד תאריך 31.10.18).

לבקשת עזרה ברישום, ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים: