קורס 66-847-01 תכנון דינאמי א' של פרופ' דניאל לוי לתלמידי תואר שני