ליחידה למעורבות חברתית דרושים חונכים לפרויקט חונכות לימודית

ליחידה למעורבות חברתית דרושים חונכים לפרויקט חונכות לימודית לסטודנטים
עם מוגבלות, לקויי למידה, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה ובני מיעוטים.
פעילות החונכות הינה בתמורה למלגת שכ"ל (50 ₪ לשעה), המועברת במספר מועדים
במהלך השנה. הפעילות הינה גמישה, מתקיימת בקמפוס בתיאום בין החונך לבין
הסטודנט ובהיקף המשתנה בין סטודנט לסטודנט ע"פ צרכיו והזמן הפנוי.

כדי לקחת חלק בפרויקט, יש למלא את הטופס המצ"ב, ולשלוח לכתובת דוא"ל: miri.gorodetzky@biu.ac.il