קורסי בחירה לתואר שני של פרופ' דניאל לוי לשנת תשע"ט

לידיעת הסטודנטים הלומדים בתואר שני בכל המסלולים, להלן פרטי קורסים הפתוחים לכל הלומדים

כקורסי בחירה בתואר:

תאוריה מוניטרית (66-829-01): פרופ' דניאל לוי, סמסטר א', ימי שני, בין השעות 14:00-16:00.

תאוריה מוניטרית למתקמדים (66-838-01): פרופ' דניאל לוי, סמסטר ב', ימי רביעי, בין השעות 16:00-18:00.