תחילת שיעור בקורס 66-213-01 תורת המחירים א' של ד"ר גבריאלה גייר בימי רביעי

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס 66-213-01 תורת המחירים א'

של ד"ר גבריאלה גייר, בימי רביעי, השיעורים יתחילו בשעה 8:15.