קורס מבוא לתורת המשפט 66-195-01 של עו"ד גלעד ברמן

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לתורת המשפט 66-195-01

של עו"ד גלעד ברמן, החומר הלימודי יועלה לאתר הלימודי בשבוע השני

של הלימודים. מועד לגבי מפגש פרונטלי בקורס יפורסם בהמשך.