מפגשים בסמינריונים- תואר ראשון ושני

לידיעת הסטודנטים הרשומים לסמינריונים לתואר ראשון ושני,

בשבועות הראשונים של שנת הלימודים לא יתקיימו פגישות.

הנכם מתבקשים לעקוב אחר הפרסום באתר המחלקה ובמייל

על מועד ומיקום הפגישות.