אישור שני שליש לסיום התואר

לתשומת לב הסטודנטים הזקוקים לאישור סיום שני שליש בתואר:

נשלחו האישורים במייל לסטודנטים שנבדקו ונמצאו זכאים לקבלם. 

הזכאי לקבל אישור זה, הוא מי שקיבל עובר בכל הקורסים שבשנים א' ו-ב'.

מי שלא קיבל אישור, מתבקש לפנות אל מזכירות הסטודנטים אך ורק במייל,

לאחר קבלת כל הציונים החסרים.

פניות טלפוניות בנושא זה לא יטופלו.