שיעורי תגבור בשנה"ל תשע"ט בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102