תזכורת רישום לקורסי חשבונאות

תזכורת לסטודנטים הרשומים לשנה שלישית במסלול כלכלה וחשבונאות בשנת תשע"ט 2019,

עליכם להירשם לקורסי שנת ההשלמה בחשבונאות המתקיימים במקביל לקורסי השנה השלישית

של התואר. לפירוט הקורסים, ניתן להקיש על הקישור:

66-704-01/02: דיני מיסים ב'.

66-705-01/02: מיסים מתקדמים.

מי שביצע את הרישום מתבקש להתעלם מההודעה.