מבחן מועד מיוחד בקורס חשבונאות ביניים א' 66-281 של רו"ח יאיר שהרבני

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס חשבונאות ביניים א' 66-281 של רו"ח יאיר שהרבני,

ביום ראשון, 7.10.18, בשעה 9:00, תתקיים בחינה במועד מיוחד בקורס. מיקום יפורסם בהמשך.

שימו לב: רק סטודנטים שניגשו למועד בחינה אחד בלבד וטרם השיגו ציון עובר, רשאים

להצטרף לבחינה המיוחדת.

סטודנט שמעוניין לגשת למבחן מתבקש להודיע על כך במייל חוזר בהקדם האפשרי, למיילים:

Economics.Student@biu.ac.il

econ.secretary@biu.ac.il