ה"אוקימתא " ומחלוקת הרבנים ופרופ' אומן- סוגייה במתודה תלמודית

Speaker: 
Affilation: 
Semester: 
תאריך: 

ההרצאה/השעור מוקדש לזכרם של חברי סגל המחלקב שהלכו לעולמם.

מקום: