מועדי מבחנים של קורסים חוזרים בסמסטר קיץ במחלקה לכלכלה

שם ומספר קורס

שם מרצה

בחינה מועד א'

בחינה מועד ב'

66-102-11/12: מבוא לכלכלה מקרו

פרופ' יוסי מעלם

יום ראשון, 16.9.18 בשעה 9:00

יום חמישי, 11.10.18 בשעה 16:00

66-202-11/12: מקרו כלכלה ב'

ד"ר נתן גולדשטיין

יום שישי, 7.9.18 בשעה 9:00

יום שני, 8.10.18 בשעה 9:00

66-214-11/12: תורת המחירים ב'

פרופ' יגאל מילכטייך

יום ראשון, 16.9.18 בשעה 9:00

יום ראשון, 7.10.18 בשעה 9:00