פירוק אסבסט במהלך החופשה המרוכזת

במהלך החופשה המרוכזת בימים ראשון עד חמישי 19.8.18 - 23.8.18
יפורקו מבני אסבסט באזור בניין כלכלה.

הכניסה לבניין כלכלה 504 אסורה בימים אלו.


העבודה באישור המשרד להגנת הסביבה.