שיעור חזרה לפני מועד ב' בקורס תורת המחירים ב' 66-214

לידיעת הסטודנטים שלמדו בקורס תורת המחירים ב' 66-214,

ביום שישי, 20.7.18, יתקיים שיעור חזרה לפני מועד ב' בשעה

12:00 על ידיד המתרגל איתי שפיצר. הודעה על מיקום תישלח

בהמשך.