ציונים מועד א' מבוא לכלכלה מקרו 66-102

לידיעת הסטודנטים שעשו מבחן במועד א' בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102,

בשאלה 13 הוחלט לקבל תשובה נוספת, בעקבות כך הועברו הציונים מחדש

במדור בחינות.