שיעור חזרה בקורס שיטות כמותיות 66-231 של ד"ר חוולס אבן

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס שיטות כמותיות 66-231 של ד"ר חוולס אבן,

ביום שני, 23.7.18, יתקיים שיעור חזרה בין השעות 10:00-12:00. הודעה על

מיקום תישלח בהמשך.