שיעור חזרה בקורס ניהול בנקאי מ.א. 66-875-01 של ד"ר אלדד שידלובסקי

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס ניהול בנקאי מ.א. 66-875-01

של ד"ר אלדד שידלובסקי, ביום רביעי, 18.7.18, יתקיים שיעור חזרה

בין השעות 19:30-21:30, בבניין 604 חדר 14.