ביטול שיעור חד פעמי בקורס מבוא לניהול סיכונים ב' 66-841-01, ד"ר אלדד שידלובסקי

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס מבוא לניהול סיכונים ב' 66-841-01

של ד"ר אלדד שידלובסקי, ביום רביעי, 13.6.18, לא יתקיים שיעור באופן

חד פעמי.