מידע לגבי קורסי קיץ

לחוברת קורסי הקיץ - תשע"ח

לידיעתכם:

א. הפרטים על קורסי הקיץ מהמחלקה לכלכלה מתחילים בעמוד 11.

ב. על מנת להירשם, יש לפנות אל מזכירות המחלקה לכלכלה (אין

אפשרות לרישום אינטרנטי).

ג. יש להירשם עד ה- 9.8.18, מכיוון שהקורסים מתחילים ביום ראשון,

12.8.18. רישום מאוחר יתאפשר עד יום חמישי, 16.8.18 בלבד.

לא יתאפשר רישום אחרי כן.

ד. מועדי הבחינות עדיין לא נקבעו, הם ייקבעו לקראת תום הקורסים.