פרס אפרא גורן - לפקולטות למדעי הרוח/ החברה/ יהדות

משפחת גורן מקיבוץ העוגן
מעניקה באמצעות מכון שיטים 
פרס שנתי לזכר בנם של זכריה ז"ל ואהובה תבל"א
אפרא גורן
שנפל במלחמת יום הכיפורים
בי"ג בתשרי התשל"ד כמפקד טנק ברמת הגולן
הפרס מוקדש לעבודות עיוניות בנושא
תרבות יהודית וחגי ישראל ברוח פלורליסטית
נושאים שהיו קרובים לליבו ולעיסוקו של זכריה

ועדת השופטים תשמח לקבל 
עבודות של סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות וכן מכל אחד ואחת העוסקים בלימוד והוראה של תרבות, מורשת וחגי ישראל

את העבודות יש לשלוח בדאר רשום אל: 
בנימין יוגב (בוג'ה) 
מכון שיטים 
בית השיטה 1080100
עד יום חמישי יד' באב התשע"ח 26.7.2018

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל בוג'ה במכון שיטים
טל': 04-6536344נייד: 052-2345476

הפרס יחולק סמוך ליום הכיפורים התשע"ט

שם: מכון שיטים 
טלפון: 04-6536344
אימייל: machon@chagim.org.il