שינוי שעת בחינה במועד ב' בקורס ביקורת חשבונות 66-398 של ד"ר טל פטל

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס ביקורת חשבונות 66-398-01 של ד"ר טל פטל,

הבחינה במועד ב' שנקבעה לתאריך 6.9.18, הוקדמה לשעה 9:00 (במקום 12:30).