מלגת לימודים לתואר שני

מרכז אהרון מאיר לחקר הבנקאות

המחלקה לכלכלה

אוניברסיטת בר-אילן 

מרכז אהרון מאיר יעניק מלגת לימודים בגובה 1,500

לנרשמים לתואר שני בכלכלה לשנה"ל תשע"ט 

 

תנאי קבלת המלגה:

1. סטודנט/ית שנה ג' ומעלה, בתואר ראשון במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן,

    הרשום ללימודים בשנה"ל תשע"ח

2. ציוני תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה

3. הגשת מועמדות לתואר שני עד לתאריך 1 ביולי 2018

4. רישום לקורסי תואר שני של המחלקה לכלכלה, בשנה"ל תשע"ט, בהיקף של 9 ש"ש לפחות 

 

המלגות ישולמו ב-1 לינואר 2019.

 

סטודנט העומד בקריטריונים מתבקש לשלוח דוא"ל לכתובת הבאה בצירוף אישור הרשמה אינטרנטי:  economics.student@biu.ac.il