שינוי חד פעמי במתכונת הקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-03/04, ד"ר אביחי שניר

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-03/04 של ד"ר אביחי שניר,

ביום רביעי, 23.5.18, השיעור יתקיים במתכונת של שלוש שעות הרצאה בין 9:00-12:00 באופן

חד פעמי.