שינויים במועדי פתיחת הספריה ביום ירושלים ובשבועות

יום ירושלים

ביום ראשון, כ"ח באייר, 13.5.18,

תיסגר הספרייה בשעה 16:00

 

שבועות

יום ראשון, ו' בסיוון, 20.5.18,

הספריה סגורה