שינוי בשעות הקורס מבוא לניהול סיכונים ב' 66-841-01 של ד"ר אלדד שידלובסקי

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס מבוא לניהול סיכונים ב' 66-841-01 של ד"ר אלדד שידלובסקי,

החל מיום רביעי, 2.5.18, השיעורים בקורס יתחילו באופן קבוע בשעה 19:45.