הודעה בדבר שעות ומיקום הקורסים החוזרים מקרו כלכלה א' 66-201-11/12 ותורת המחירים א' 66-213-11/12

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורסים החוזרים:

הקורס מקרו כלכלה א' 66-201-11/12 של ד"ר איצקוביץ צבי מתקיים כסדרו וללא שינוי,

בימי ראשון בין השעות  18:00-20:00 (הרצאה) ו- 20:00-21:00 (תרגיל) בבניין כלכלה

504, חדר 1.

 

הקורס תורת המחירים א' 66-213-11/12 של פרופ' אבי וייס ימשיך להתקיים כסדרו וללא שינוי

בימי ראשון, בין השעות  16:00-18:00 ובימי רביעי, בין השעות 8:00-10:00. כל השיעורים

יתקיימו בבניין כלכלה 504 חדר 4.