הזמנה להרצאת אורח 1.5.18 והזמנה לפורום מאקרו 7.5.18