תגבור בקורס תורת המחירים ב', 66-214, מר איתי שפיצר

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס תורת המחירים ב', 66-214, ומגיעים לתגבור לקורס

של מר איתי שפיצר, במקום התגבור שהתבטל ביום שני, 9.4.18, יתקיימו שני שיעורי תגבור

ביום חמישי, 26.4.18, בין השעות 16:00-18:00 ובין השעות 18:00-20:00 לבחירתכם.

הודעה על מיקום תישלח בהמשך.