רישום לקורס חוזר במקרו כלכלה א' 66-201-11/12

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס מקרו כלכלה א' 66-201 בסמסטר א',

נכשלו פעמיים ורוצים להירשם לקורס החוזר בסמסטר ב', על מנת להירשם לקורס,

יש לבדוק שהקורס איננו חופף במערכת עם קורסים אחרים ולאחר מכן לשלוח בקשה 

לרישום למיילים: econ.secretary@biu.ac.il או: Economics.Student@biu.ac.il.

יש לציין את הפרטים הבאים: שם, תעודת זהות, מספרו ושמו של הקורס.

פרטים על הקורס ניתן למצוא כאן.