בחינת אמיר"ם

לידיעת המועמדים ללימודים במחלקה לכלכלה לשנת הלימודים תשע"ט,

ביום שני, 23.4.18, תתקיים בחינת אמיר"ם לסיווג הרמה האנגלית.

לפרטים נוספים וליצירת קשר, ניתן לפנות במייל: info@barilan-cpa.co.il