רישום לקורסים על פי אשכולות

לידיעת הסטודנטים- עכשיו, לאחר סיומה של תקופת השינויים בסמסטר ב',

מומלץ לכל סטודנט להיכנס לאילנט ולוודא כי אכן רשום לכל הקורסים בהם

חייב על פי האשכולות, כדי שיהיה זכאי להיבחן באותם הקורסים בסוף הסמסטר.

מי שאינו רשום לקורס באופן פורמלי לא יוכל להיבחן בסופו.