ציוני מועד ב' בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-01/03 של ד"ר לוצי קוז'וקרו

לתשומת לבם של הסטודנטים שניגשו למועד ב' בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-01/03 של ד"ר לוצי קוז'וקרו,

הציונים של מועד ב' נמצאים בבדיקה חוזרת. אנא היאזרו בסבלנות. ציונים סופיים יפורסמו לאחר חג הפסח.