שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' (66-237) ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לאקונומטריקה ב' (66-237-01/02)

של ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר, חל שינוי קבוע במיקום הקורס, והשיעורים יתקיימו

בבניין 505 חדר 2.