שינוי מקום קבוע בקורס העדפה ובחירה חברתית מ.א 66-879 פרופ' ניצן שמואל

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס העדפה ובחירה חברתית מ.א 66-879 של פרופ' שמואל ניצן,

חל שינוי קבוע בכיתת הלימוד, והשיעורים יתקיימו בבניין 504 חדר 2.