פרטי הקורס סדנא מחקרית לתואר שלישי לכלכלנים 66-854-01 לסמסטר ב'

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס "סדנא מחקרית לתואר שלישי לכלכלנים" 66-854-01,

הקורס בסמסטר ב' יתקיים בבניין כלכלה 504, קומה ראשונה, חדר סגל (ליד מזכירות סטודנטים 107)

בימי שני, בין השעות 9:00-10:30.