שעות פתיחת מעבדת המחשבים - סמסטר קיץ

 

יום א 8:00-20:30
יום ב 8:00-21:00
יום ג 8:00-20:30
יום ד 8:00-20:30
יום ה 8:00-20:30
יום ו 7:30-12:30