מועדים למפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים- סמס' ב' תשע"ח