פתיחת מחברות בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153

פתיחת מחברות של הבחינה במועד א' בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153

לכל הקבוצות, תתקיים ביום ראשון 25.2.18 בין השעות 16:00-17:30

בחדר הסגל ליד מזכירות המחלקה.