לידיעת הסטודנטים הרשומים בסמסטר ב' לקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237

 
לקבוצת ההרצאה 66-237-03 (בימי רביעי 10 – 12) נפתח תרגיל נוסף (66-237-05) שיתקיים בימי רביעי בין השעות 9 - 10
התרגיל יועבר ע"י מר טים גינקר.
סטודנטים שרשומים להרצאה בימי רביעי, המעוניינים להרשם לתרגיל החדש מתבקשים לבצע את השינוי בתקופת השינויים בקורסים.
 
סטודנטים שרשומים להרצאה בימי שלישי (66-237-01-02) רשאים להגיע גם לתרגיל החדש (ללא צורך לבצע שינוי באילנט).