תורת המחירים א' 66-213 איתי שפיצר שעורי תגבור בחנוכה

ביום חמישי, 14.12.17 לא יתקיימו שיעורי תגבור בקורס תורת המחירים א' 66-213 עקב חג החנוכה.