מקרו כלכלה א' 66-201 של פרופ' זילברפרב וד"ר איצקוביץ - שינוי תאריך מועד ב'

מועד ב' בקורס מקרו כלכלה א' 66-201 של פרופ' זילברפרב וד"ר איצקוביץ הועבר עקב אילוצי מערכת

ליום ראשון, 25.03.18 בשעה 9:00. 

לתשומת ליבכם, העדכון הוא בתאריך בחינת מועד ב' בלבד, תאריך הבחינה במועד א' נשאר ללא שינוי .